Gepubliceerd op: 08 juli 2014

Gemeente Kerkrade en Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade slaan handen ineen

In november 2013 werden de eerste afspraken gemaakt tussen de gemeente Kerkrade en de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBK) om de uitstroom van Wwb-klanten (Wet Werk en bijstand) uit de bijstand te bevorderen door een intensiever en rechtstreeks contact tussen werkconsulenten van de gemeente en de bedrijven.

07.07.14 Groepsfoto Naar Buiten
Van links naar rechts: Gijs Hilhorst (Hilhorst Groep Kerkrade), wethouder Huub Wiermans, Peter van Engelen (medewerker Plalloy,
geplaatst vanuit de WWB), wethouder Dion Schneider, Mustapha Boutelja (medewerker Plalloy, geplaatst vanuit de WWB),
Jack van Engelen (Managing Director Plalloy), Frank Prumpeler (Plalloy Assistent Manager Finance & Administration) en
Rianne Laumen (Adviseur Werk gemeente Kerkrade).

Succesformule

Het project wordt uitgevoerd onder de naam ‘Naar Buiten’ en loopt als pilot tot 1 januari 2015. Door het directe contact weet de gemeente wat er speelt binnen een bedrijf en welke vacatures er zijn dan wel komen en aan welke mensen behoefte is. Zo kan een relatie worden gelegd met het klantenbestand en worden mensen geplaatst. Inmiddels zijn een vijftigtal mensen op deze manier aan een baan geholpen. Daarnaast zijn er tientallen mensen actief op een werkervaringsplek (met behoud van uitkering). Hoe meer mensen een plek vinden om ervaring op te doen, hoe groter voor hen de kans om door te stromen naar regulier werk. Dat kan alleen maar als er een goed contact is over en weer.

“De gemeente Kerkrade en de SBK zijn erg tevreden met deze manier van werken, want het mes snijdt aan twee kanten. De partners willen het project graag uitbreiden en zo nog meer mensen plaatsen binnen bedrijven in Kerkrade. Tot nu toe zijn er ruim 50 klanten op een reguliere werkplek actief ,” aldus wethouder Huub Wiermans (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Wethouder Dion Schneider (Economische Zaken): Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen met een baan, is het noodzakelijk dat we de kwaliteit en kundigheid van de mensen in beeld hebben. Daarnaast is het belangrijk een goed contact en netwerk van mogelijke werkgevers te hebben.“

Vanuit de SBK wordt ook erg enthousiast gereageerd op het project ‘Naar Buiten’. Gijs Hilhorst (Voorzitter SBK) zegt hierover het volgende: ”Er zijn zeker vacatures bij bedrijven, maar de afstand tussen overheid en bedrijven voor het plaatsen van mensen is de laatste jaren door allerlei omstandigheden te groot geworden. Het project ‘Naar buiten’ vult het ontstane gat op. De SBK was dan ook erg verheugd over de actieve aanpak van de gemeente. De komende tijd moet het systeem verder worden verfijnd.“

Vervolg

De gemeente is van plan de pilot - bij succes - als reguliere dienstverlening voort te zetten. De resultaten tot nu toe geven daar alle reden toe.

Zie ook: