Gepubliceerd op: 13 december 2014

Adviesrol bedrijventerreinen Kerkrade geformaliseerd

12.12.14 Convenant SBK
Gijs Hilhorst (voorzitter SBK), Dion Schneider (wethouder Economische Zaken) en
Marleen Kannekens (penningmeester SBK) ondertekenden het convenant.
Als gevolg van de succesvolle samenwerking tussen SBK (Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade) en de gemeente Kerkrade is op vrijdag 12 december een convenant ondertekend. Hiermee worden de ondernemers van de bedrijventerreinen formeel als adviesorgaan van de gemeente erkend bij beleidsvraagstukken op het gebied van bedrijventerreinen en economie.
 

Gijs Hilhorst (voorzitter SBK), Dion Schneider (wethouder Economische Zaken) en Marleen Kannekens (penningmeester SBK) ondertekenden het convenant tijdens de druk bezochte eindejaarsbijeenkomst van SBK in de Soccer Arena op de Rodaboulevard Kerkrade.

Zie ook: