Gepubliceerd op: 14 januari 2016

Stichting Streetwise en Gemeente Kerkrade ondertekenen overeenkomst

Aanpak leegstaande winkelpanden in Kerkrade-CentrumOndertekening Streetwise

Op dinsdag 12 januari jongstleden ondertekenden Sjaak Vinken en Leonie Kuepers van Stichting Streetwise en Dion Schneider, wethouder Economische Zaken van de gemeente Kerkrade, een overeenkomst voor de invulling van leegstaande winkelpanden in Kerkrade-Centrum. Deze overeenkomst maakt deel uit van de regionale aanpak van Parkstad Limburg om leegstand te lijf te gaan en de levendigheid in winkelgebieden te vergroten.

Volgens wethouder Schneider versterken de grootschalige gebiedsontwikkeling in het centrum, de Stimuleringsregeling Kerkrade-Centrum en de overeenkomst met Streetwise elkaar. "Dit pakket aan maatregelen geeft het winkel- en dus ook het stadshart van Kerkrade een nieuwe impuls", aldus Schneider. De met Streetwise gesloten overeenkomst past volgens de voorzitter van de stuurgroep centrumontwikkeling, wethouder Huub Wiermans, perfect binnen het flankerend beleid dat wordt ontwikkeld rondom de upgrading van het stadshart. "Naast alle bouwactiviteit en verfraaiing van de openbare ruimte zet de gemeente in op beleid dat het stadshart revitaliseert."

"Gemeente Kerkrade geeft opdracht voor de invulling van leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied. We gaan in het hart van ons winkelcentrum aan de slag. Dat past naadloos in de gebiedsontwikkeling die we daar momenteel realiseren", aldus wethouder Schneider. Streetwise zal actief invulling gaan geven aan leegstaande panden in de Niersprinkstraat (tot en met de hoek Van Beethovenstraat) en de Hoofdstraat (tot en met het voormalige postkantoor op de hoek van de Grupellostraat). De overeenkomst gaat in op 1 februari 2016 en heeft een duur van één jaar. Begin 2017 wordt bekeken of de partijen de overeenkomst met een jaar willen verlengen.

De vernieuwende aanpak van Streetwise

In Heerlen en tal van andere steden heeft de straataanpak van Stichting Streetwise de afgelopen jaren al bijgedragen aan het terugdringen van de winkelleegstand. Streetwise maakt zich sterk voor de leefbaarheid en economische versterking van winkelgebieden. Sjaak Vinken en Leonie Kuepers begeleiden ondernemers bij de ontwikkeling van -vernieuwende- winkelconcepten. Dit doen zij in nauwe samenwerking met gemeente, provincie, vastgoedeigenaren en financieringsverstrekkers.

Zie ook: