Ondernemend de uitkering uit

Het starten van een eigen bedrijf is voor uitkeringsgerechtigden één van de manieren om te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Om dit te faciliteren is voor de Bijstand, de WW en de WAO een aantal instrumenten ontwikkeld die uitkeringsgerechtigden kunnen ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf.

Motivatie en doorzetten zijn belangrijke ingrediënten om aan de slag te gaan als zelfstandige. Het begint met een idee, maar vervolgens komt er veel kijken bij het starten van een onderneming. Administratie, marktonderzoek, netwerken, verkopen, leidinggeven: voor veel mensen is dit allemaal nieuw!

De gemeente kan hulp bieden om mensen met een uitkering verder te helpen. Dit geldt voor alle mensen die werkzoekend zijn: jong of oud, allochtoon of autochtoon. Maar ook voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn of al langer een uitkering hebben, zijn er diverse mogelijkheden.

Zo kunnen starters voor een bepaalde periode worden vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Ook bestaat de mogelijkheid om advies en financiële ondersteuning te krijgen bij het starten van een eigen zaak. Verder kan de gemeente u adviseren over trainingen voor (startende) ondernemers. En u kunt een test doen om te kijken of u over de eigenschappen beschikt die een succesvol ondernemer nodig heeft. Kortom, het advies aan alle geïnteresseerden luidt: informeer naar de vele mogelijkheden die er bestaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade, tel. (045) 5676767. Of stuur een e-mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl