Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

Een zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) is een begrip dat gebruikt wordt door de Belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Het kan ook slaan op een freelancer.

Een ZZP'er is zelfstandig in die zin dat hij/zij geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel diensten en/of goederen levert aan klanten of opdrachtgevers. Er is geen sprake van een gezagsverhouding, waardoor hij/zij geen werknemer is en niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemers valt. Het aantal mensen dat kiest voor het zelfstandig ondernemerschap is de laatste jaren sterk groeiende.

Verplichtingen

ZZP'er worden? Dat houdt wel in dat u aan allerlei verplichtingen moet voldoen. U dient zich allereerst in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens schrijft u zich in bij de Belastingdienst voor een BTW-nummer. Verder moet u in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

  • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren.
  • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan.
  • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf.
  • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming.
  • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming.
  • U dient een correcte administratie te voeren. 

Voldoet u aan deze voorwaarden dan komt u eventueel ook in aanmerking voor de BBZ-regeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade, tel. (045) 5676767, e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.