Stedelijke structuur

De gemeente Kerkrade - met zo'n 50.000 inwoners - is onderdeel van Parkstad Limburg. Aan de oostzijde is de stedelijke agglomeratie Aken-Herzogenrath gelegen. Kerkrade wordt doorsneden door meerdere groene ‘aders'. Daarnaast kent het gebied veel hoogteverschillen. Die zijn zowel van natuurlijke oorsprong (beekdalenstructuur) als door het mijnbouwverleden ontstaan. De stad bestaat uit drie wijken die door groengebieden en reliëf van elkaar te onderscheiden zijn. Elke wijk bestaat uit een aantal buurten - in totaal 18 stuks - bepaald door oorspronkelijke parochiegrenzen. Verspreid over het grondgebied van Kerkrade liggen diverse industrie- en bedrijventerreinen.

De spoorlijn Heerlen-Kerkrade-Valkenburg doorkruist de stad. Door de hoge spoordijk en de diepe insnijdingen deelt deze lijn de stad fysiek in tweeën. Het 'Miljoenenlijntje' Kerkrade-Valkenburg is in gebruik als recreatieve lijn. De hoofdontsluitingswegen naar Kerkrade zijn de N299/Roderlandbaan aan de oostzijde, de Hamstraat/ N300 aan de zuidzijde en de Euregioweg/Keulse baan aan de westzijde.

Het stadscentrum - in Kerkrade Oost - heeft een stedelijke uitstraling. Het stadscentrum krijgt een opwaardering door het Centrumplan en een herinrichting van de openbare ruimte. De winkelstructuur wordt verbeterd en compacter. Een sfeervolle markt met horeca maakt Kerkrade aantrekkelijk voor toeristen en dagjesmensen.

De pleinfunctie van de markt wordt nog verder versterkt door het organiseren van allerlei evenementen en festiviteiten. De winkelfunctie spitst zich steeds meer toe op het centrum. Winkelconcentraties in de wijken krijgen een rol als boodschappencentra.

 

Structuurvisie

Bekijk de structuurvisie van de gemeente Kerkrade voor de periode 2010-2020.