Gepubliceerd op: 07 september 2012

Grensinfopunt Aken-Eurode geopend

Het Grensinfopunt (GIP) Aken-Eurode bestaat uit twee loketten: één in het centrum van Aken (Katschhof) en één in het Eurode Business Center in Kerkrade/Herzogenrath. Het GIP beoogt de economische samenwerking en de ontwikkeling van de euregionale arbeidsmarkt in de grensregio te stimuleren. Werkgevers en werknemers die grensoverschrijdend (willen) werken kunnen bij het GIP terecht met vragen over belastingen, sociale zekerheid, zorgverzekeringen, pensioenen en vele andere grensoverschrijdende vragen en problemen. Voor specialistische vragen werkt het GIP onder meer samen met belastingdiensten, zorgverzekeraars, Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse Zaken. De dienstverlening zal zich in de toekomst verder uitbreiden.

Aanleiding voor de opening van het Grensinfopunt vormde de versnipperde informatievoorziening aan grenspendelaars, grensbewoners en ondernemers, terwijl de praktijk uitwijst dat de behoefte aan met name persoonlijke advisering toeneemt. Om de grensoverschrijdende informatievoorziening te verbeteren heeft het Openbaar Lichaam Eurode de afgelopen jaren samen met een tiental partners, waaronder de provincie Limburg, Regio Aken, Duitstalige Gemeenschap in België, Stadsregio Parkstad Limburg, Städteregion Aken, Kamer van Koophandel en IHK-Aken en een aantal gemeenten in de regio, hard gewerkt aan de totstandkoming van het Grensinfopunt.

Openingstijden

Het Grensinfopunt Aken-Eurode is geopend op de volgende dagen en tijdstippen:

Maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur uitsluitend op afspraak


Contact

GIP Aken-Eurode
Eurode-park 1
6461 KB  Kerkrade

Tel. (045) 545 61 78
http://grenzinfopunkt.de/de/home.shtml