Ondernemersverenigingen

De Kerkraadse ondernemers zijn een belangrijke motor voor onze stad. Winkels en bedrijven brengen levendigheid, samenhang en sfeer in de gemeenschap en zorgen daarnaast voor de broodnodige werkgelegenheid. Vaak ook staan ondernemers aan de basis van vernieuwing en zijn zij betrokken bij tal van activiteiten die in Kerkrade plaatsvinden. Dat geldt niet alleen voor het stadscentrum, maar zeker ook in de wijken.

Orlandopassage

Kerkrade kent twee soorten ondernemersverenigingen:

  • Niet wijkgebonden ondernemersverenigingen, en
  • Wijkgebonden ondernemersverenigingen


Niet wijkgebonden ondernemersverenigingen

Sinds april 1984 bestaat de Kontaktgroep Industrie en Dienstverlening Kerkrade (KIDK). Deze groep biedt vertegenwoordigers van industriële en dienstverlenende Kerkraadse ondernemingen de gelegenheid om onderlinge contacten te onderhouden. Dit gebeurt op informele wijze tijdens georganiseerde bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anoek Jongen, tel. 06-30328449.

Daarnaast bestaan er onder de noemer Samenwerkende Bedrijventerreinen (SBK) diverse ondernemersverenigingen op de Kerkraadse bedrijventerreinen. Dit zijn de SBK-afdelingen Rodaboulevard, Dentgenbach, Spekholzerheide / Euregiopark, Willem Sophia en Julia. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SBK

Wijkgebonden ondernemersverenigingen

De gemeente Kerkrade besteedt extra aandacht aan de specifieke behoeften van lokale ondernemers uit afzonderlijke wijken. De ondernemersverenigingen spelen een actieve rol bij allerlei ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst. Ook zijn de verschillende ondernemersverenigingen lid van de Wijkplatforms waarin gemeente, bewoners en tal van andere partners van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen op wijkniveau en stedelijk niveau.

Kerkrade kent de volgende wijkgebonden ondernemersverenigingen:

Ondernemend Eygelshoven
Contactpersoon: Dhr. D. Kunze, Terbruggen 27, 6471 JS Eygelshoven, (045) 5355448, ondernemend.eygelshoven@gmail.com

Ondernemersstichting Akerstraat-Carboonplein
Contactpersoon: Dhr. E. Lipperts, Akerstraat 81, 6466 HC Kerkrade, tel. (045) 5411585, lippertsmode@home.nl

Ondernemersvereniging Terwinselen
Contactpersoon: Dhr. G. Manderveld, Piusstraat 22, 6467 EH Kerkrade, tel. (045) 5411218, g.manderveld@hetnet.nl

Stichting Kerkrade Hartstikke Goed
Contactpersoon: Bianca Schings, tel. 06-11354217, info@kerkradehartstikkegoed.nl
Ga naar de website van Stichting Kerkrade Hartstikke Goed

Stichting Samenwerkende Ondernemers Chevremont
Contactpersoon: Dhr. N. Hahn, St. Pieterstraat 12, 6463 CT Kerkrade, tel. (045) 5459200, info@akgerards.nl

Intensieve samenwerking Kerkrade-Centrum

In Kerkrade-Centrum hebben de ondernemers (verenigd in de Stichting Kerkrade Hartstikke Goed) met de gemeente afgesproken om intensief samen te werken bij het organiseren van evenementen en activiteiten in de stad. Levendigheid, sfeer en de verdere versterking van het ondernemersklimaat staan daarbij voorop. Deze samenwerking tussen ondernemers en gemeente heeft geleid tot het instellen van een Ondernemersfonds.

Voor de samenwerking met de ondernemers in Kerkrade-Centrum fungeert de gemeentelijke citymanager, mevr. G. Goessens, als contactpersoon.
U kunt haar bereiken via telefoonnummer (045) 567 67 67, of per e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl.

Jonge Bedrijven Sociëteit

Staat uw bedrijf korter dan zeven jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u lid worden van de Jonge Bedrijven Sociëteit (JBS). Dit is een actieve sociëteit voor 'jonge' ondernemers in Limburg. Bij de JBS kunt u kennis opdoen, met andere (startende) ondernemers over uw problemen en oplossingen praten, maar ook op zoek gaan naar samenwerkingspartners. Jaarlijks worden 15 à 20 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op informatie- en kennisoverdracht. Zo vinden er themabijeenkomsten, beurspresentaties, bedrijfsbezoeken en workshops voor
(door)starters plaats. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een informele netwerkborrel, die u de ruimte biedt voor het leggen van contacten en het uitwisselen van ervaringen. Meer informatie vindt u op de website van de Jonge Bedrijven Sociëteit.