Gepubliceerd op: 14 februari 2017

Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017

De Kerkraadse gemeenteraad heeft een budget van 150.000 euro beschikbaar gesteld om het ondernemerschap in Kerkrade Centrum te stimuleren. Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden die staan genoemd in de zogenaamde Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 20.000 euro per onderneming. Met deze regeling hoopt de raad een extra impuls te geven aan de kwaliteit van het winkelgebied in het centrum van de stad. 

Kerkrade wil haar positie als winkelcentrum versterken. Met de uitvoering van het Centrumplan geeft zij hieraan invulling. De Stimuleringsregeling is een maatregel die de kern van de stad verder moet versterken en het ondernemersklimaat in het centrum moet bevorderen. De regeling houdt concreet in dat ondernemers die hun winkel willen verplaatsen naar het vastgestelde winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum, in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in de verhuis-, vestigings-, verbouwings- en huurkosten. In de Stimuleringsregeling  staat precies omschreven aan welke voorwaarden de ondernemer moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017.

Met vragen kunnen ondernemers ook terecht bij mevr. G. Goessens van de gemeente Kerkrade, tel. 14 045. 

Aanvragen Stimuleringsbijdrage

Ondernemers die een Stimuleringsbijdrage willen aanvragen, kunnen een aanvraagformulier downloaden.