Gepubliceerd op: 23 april 2014

WBSO voor innoverende ondernemers

Jaarlijks vragen duizenden innoverende ondernemers,  klein en groot, WBSO aan.  Met WBSO-subsidie worden uw loonkosten, die betrekking hebben op innovatieprojecten, verlaagd. De WBSO geeft een korting op de af te dragen loonheffing of op de inkomstenbelasting. Die korting is gerelateerd aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De WBSO is een populaire fiscale tegemoetkoming. Toch zijn er nog veel ondernemers onbekend met deze regeling, of blijkt in de praktijk dat er méér uit deze fiscale regeling kan worden gehaald.

Het financiële voordeel van de WBSO maakt voor ondernemers investeren in innovatie mogelijk. Dat is ook precies wat de overheid met de WBSO beoogt. In de basis is de WBSO een relatief eenvoudige regeling. Over de eerste 250.000 euro S&O-loon wordt 35% in mindering gebracht op de afdracht loonheffing (50% voor starters), en 14% op het resterende S&O-loon. Een zelfstandige heeft recht op een vaste aftrek van 12.310 euro en een starter heeft recht op een extra aftrek van 6.157 euro.

Meer informatie over de WBSO is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland..