Gepubliceerd op: 20 december 2011

Microfinanciering voor startende en gevestigde ondernemers

Omdat banken in de praktijk weinig zien in kredietverlening aan startende of bestaande kleine bedrijven, heeft de Nederlandse overheid samen met vier grote banken Qredits opgericht. Qredits verstrekt leningen tot een maximum van vijftigduizend euro met een looptijd van een tot maximaal tien jaar. Gedurende de looptijd hebben deze leningen een vast rentepercentage. Meer informatie over microfinanciering is te vinden op de website van Qredits