Gepubliceerd op: 20 december 2011

Onderzoeks- of stageopdracht via MKB Portal Universiteit Maastricht

Heeft u behoefte aan een marktonderzoek of een business plan? Wilt u wel eens weten wat uw klanten van uw website vinden? Vraagt u zich af hoe u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf kunt terugdringen? Met deze en vele andere onderzoeks -of stageopdrachten kunt u terecht bij het MKB Portal Universiteit Maastricht.

Heeft u een vraag of probleem en behoefte aan academische kennis, maar heeft u zelf niet de nodige capaciteit of expertise in huis, dan kunt u terecht bij het MKB Portal Universiteit Maastricht. Zij leiden uw vraag door naar de student of groep studenten die het beste in staat is een antwoord te geven op uw vraag.

Subsidie

Voor de opdracht die u uitbesteedt via het MKB Portal Universiteit Maastricht kunt u gebruik maken van zogenaamde ‘kennisvouchers’ en andere subsidies. De kennisvoucher is een waardebon ter waarde van vijfenzestighonderd euro, die een bedrijf uit het MKB recht geeft op een aantal gratis advies- of onderzoeksdagen. Het doel van de kennisvoucher is ondernemers te stimuleren om gebruik te maken van de kennis die bij kennisinstellingen aanwezig is. Deze kennis helpt het MKB te innoveren.

Meer informatie

Meer informatie over onderzoeks- of stageopdrachten via het MKB Portal Universiteit Maastricht en de subsidiemogelijkheden is te vinden op de website van de Universiteit Maastricht.