Project Naar Buiten

Het Project Naar Buiten van de gemeente Kerkrade richt zich op het leggen en onderhouden van contacten met de Kerkraadse werkgevers.

Wat is het doel van het Project Naar Buiten?

Het Project Naar Buiten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg is een initiatief van de gemeente Kerkrade en heeft als doel het matchen van vraag en aanbod op de Kerkraadse arbeidsmarkt. De adviseurs van het Project Naar Buiten richten zich op het leggen en onderhouden van contacten met de Kerkraadse werkgevers. Zij hebben de Kerkraadse inwoners met een bijstandsuitkering als doelgroep. De adviseurs bemiddelen hen richting reguliere werkzaamheden. Daarnaast zijn zij voor werkgevers een aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente. Zij kunnen voor u vragen doorleiden naar de juiste medewerkers binnen de gemeente. De adviseurs werken nauw samen met het regionale Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP).


Wat kan het Project Naar Buiten voor u als werkgever/ondernemer betekenen?

  • Aanbod van medewerkers:

In ons bestand hebben we goed voorbereide en gemotiveerde werkzoekenden die klaar zijn voor uitstroom naar een betaalde baan of een werkervaringsplek. We kennen onze cliënten en hebben hun kansen en mogelijkheden goed in beeld. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van de inzet van proefplaatsingen, werkervaringsplekken, loonkostensubsidie, no-riskpolis, studiekosten en premiekortingen .

  • Contact met u als werkgever:

De adviseurs bezoeken u als werkgever in Kerkrade persoonlijk. We zijn voor u een gesprekspartner op het brede gebied van arbeid. We faciliteren u kosteloos in uw werving en selectie, voorzien u van relevante informatie en denken met u mee over de invulling van uw duurzame personeelsbeleid.

Daarnaast willen we werkgevers ook op andere gebieden ontzorgen. Dit kunnen ook zaken zijn die niet rechtstreeks met de arbeidsmarkt te maken hebben, zoals vergunningverlening. We leggen contact met de desbetreffende medewerker van de gemeente, die vervolgens voor de afhandeling zorgt.

  • Schakel richting Werkgevers Service Punt:

Mochten vacatures niet ingevuld kunnen worden vanuit de Kerkraadse doelgroep, dan wordt de vacature uitgezet bij het Werkgevers Service Punt.  Het WSP richt zich op  het leggen en onderhouden van  contacten met werkgevers in de gehele regio Parkstad en bemiddelt  de doelgroepen Wet Werk en Bijstand van de diverse Parkstad-gemeenten, medewerkers met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en UWV-cliënten.

  • Hoe bereiden wij cliënten voor op een succesvolle aansluiting op de arbeidsmarkt?

Na aanvraag van een uitkering nemen onze cliënten meteen deel aan workshops gedurende 4 dagdelen per week, 12 weken lang. Alle activiteiten in de workshops zijn gericht op een maximale voorbereiding op de arbeidsmarkt. Naast de gebruikelijke sollicitatievaardigheden, wordt er ook aandacht besteed aan presentatie, motivatie, kernkwaliteiten etc.  

Tijdens de deelname aan de workshops vindt een indeling van de cliënt plaats in branches/sectoren en wordt de afstand van de cliënt tot de arbeidsmarkt bepaald. Die afstand bepaalt of de cliënt meteen bemiddeld kan worden via de adviseurs Werk of dat er nog begeleiding in een vervolgmodule nodig is.   Hierbij zijn vier modules mogelijk:

  1. Oriëntatiestages
  2. Werken met behoud van uitkering
  3. Oriëntatiewerkplekken
  4. Sociale Activering

 

Cliënten met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt komen in module 1 en worden door de adviseurs van het Project Naar Buiten begeleid naar werk. Cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt komen in module 4. Afhankelijk van de module wordt er begeleiding op de werkplek ingezet tot de cliënt het voor hem/haar hoogst haalbare niveau heeft bereikt.

  • Meer informatie?

Voor meer informatie kun u contact opnemen met de adviseurs van het Project Naar Buiten:

Bezoekadres:    Marktstraat 6, Kerkrade
Postadres:          Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon:            (045) 567 67 67