Acht Parkstad gemeenten, het UWV en WOZL (Werkvoorziening Oostelijk Zuid Limburg) hebben hun krachten gebundeld in het Werkgevers Servicepunt (WSP) Parkstad.

De accountmanagers van WSP Parkstad hebben een groot netwerk en kunnen u op basis van hun uitgebreide ervaring uitstekend faciliteren en adviseren op het gebied van werving & selectie, subsidies, onderwijsmogelijkheden en verdere arbeidszaken.

Wat doet het Werkgevers Servicepunt ?

WSP Parkstad is gespecialiseerd in het maken van de match tussen vraag en aanbod.

De accountmanagers faciliteren u kosteloos in uw werving & selectie, geven u relevante arbeidsmarktinfo over uw branche en denken met u mee over de invulling van uw duurzame personeelsbeleid.

Waar staat het Werkgevers Servicepunt voor?

WSP Parkstad is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers in Parkstad. De accountmanagers hebben specifieke kennis over uw sector, de regionale arbeidsmarkt en personele aangelegenheden. U heeft toegang tot uitgebreide registers met gemotiveerde werkzoekenden en kunt beschikken over knowhow over relevante subsidieregelingen. WSP Parkstad staat bovenal voor het leveren van maatwerk voor u als ondernemer.

Hierbij put WSP Parkstad uit de volgende groepen werkzoekenden:

  • Werkzoekenden met een bijstandsuitkering (Participatiewet)

In ons bestand hebben wij goed voorbereide en gemotiveerde werkzoekenden die klaar zijn voor uitstroom naar een betaalde baan. Wij kunnen u uitvoerig adviseren over de mogelijkheden van proefplaatsingen, het realiseren van Werkervaringsplekken (WEP) en loonkostensubsidie via loonwaardebepaling.

  • Werkzoekenden met een WW uitkering

WW’ers hebben veelal recente werkervaring en zijn direct inzetbaar in uw organisatie. Voor u als werkgever zijn er mogelijkheden voor proefplaatsingen. Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over de procedures van het UWV.

  • Werkzoekenden met een WAJONG uitkering

Het in dienst nemen van jonggehandicapten past bij uitstek in het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn er gunstige financiële voorwaarden voor werkgevers. Bovendien kan vanuit het UWV jobcoaching verzorgd worden. Het WSP helpt u graag op weg.

  • Werkzoekenden met een WIA uitkering

Werkzoekenden met een WIA uitkering hebben een arbeidsverleden en kunnen een prima aanwinst zijn voor uw bedrijf. Werkgevers kunnen een beroep doen op subsidiemogelijkheden voor aanpassingen van de werkplek. Ook wordt u, als werkgever, bij ziekte van de werknemer ontzien.

  • Detachering

Mensen uit de WSW kunnen tegen gunstige tarieven gedetacheerd worden. Als werkgever heeft u geen personele en administratieve verplichtingen, u draagt geen werkgeversrisico en wordt ontlast op het gebied van ziekteverzuim.

  • Inclusieve arbeidsmarkt 

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) die voor deze mensen in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Op landelijk niveau wordt gekeken of werkgevers in de overheidssector en werkgevers in de marktsector de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. De wet regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd.

Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de Quotum-regeling. Deze regeling kan ingaan als het aantal banen in de banenafspraak niet wordt gehaald. Ook hiervoor geldt: de wet regelt een aantal zaken.

De bakens zijn met de Participatiewet, de Wet Banenafspraak en het Quotum arbeidsbeperkten verzet naar het ontwikkelen van een "inclusieve arbeidsmarkt": iedereen met een arbeidsvermogen moet in staat worden gesteld om mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Het is een flinke opgave om alle mensen met arbeidsvermogen te activeren, aan het werk te krijgen of te houden. Om deze doelstelling te realiseren, moeten organisaties "inclusief" worden: kijken naar mogelijkheden van een diverse arbeidspool, de meerwaarde hiervan erkennen en iedereen in staat stellen om naar vermogen bij te dragen in de organisatie. Het gaat dus ook om duurzame plekken voor mensen met een arbeidsbeperking of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is niet alleen draagvlak nodig, maar ook creativiteit.

WSP Parkstad begeleidt werkgevers in het vormgeven van inclusief werkgeverschap: het betrekken van de "onderkant van de arbeidsmarkt". Hierbij vertegenwoordigen we zowel de SW-populatie als de overige uitkeringsgerechtigde populatie (Wajong/WWB). De kracht ligt in het aanbieden van het "mixed people concept": de krachten bundelen om de gezamenlijke doelgroep zo duurzaam mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

WSP Parkstad

Bezoekadres:    Maanplein 88, Heerlen

Postadres:          Postbus 330, 6400 AH Heerlen

T: 045-5666600                          
E: info@wspparkstad.nl

W: www.wspparkstad.nl